V Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa
Analiza polskiego społeczeństwa
18 listopada 2021 r., Lublin/online

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
• zapraszamy naukowców, doktorantów oraz studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
• wystąpienia ustne
• publikacja rozdziałów
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj)
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
• uczestnictwo w formie stacjonarnej lub zdalnej

HARMONOGRAM

➡ śledź nas na Facebooku ⬅

🎬 zobacz zapowiedź V edycji kliknij play


Szanowni Państwo!

w związku z licznymi prośbami, jak i obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że udział w Konferencji będzie możliwy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Szczegóły w menu informacje w poszczególnych zakładkach.

Zamysłem Konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów społecznych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń. Celem Konferencji jest próba uchwycenia i opisania zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa. Dynamiczny rozwój społeczeństwa powoduje wzajemne przenikanie się wielu dziedzin nauki. Zjawiska globalne wpływają na lokalne życie społeczne i relacje międzyludzkie. Wzrasta świadomość narastających powiązań i zależności, nasilając potrzebę znalezienia sposobów ich zrozumienia, przewidywania i kontrolowania.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich, zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Wydarzenie jest także doskonałą okazją do podjęcia dyskusji nad zmianami społecznymi, jakie obserwujemy we współczesnym świecie, zwróceniem uwagi na aktualne problemy społeczne oraz umożliwienie naukowcom interdyscyplinarnej, naukowej dyskusji. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad następującymi kwestiami:
• media i życie publiczne
• prawo i ekonomia
• polityka społeczna
• psychologia i nauki społeczne
• antropologia i etnografia

Uczestnicy wydarzenia:
• Pracownicy naukowi
• Doktoranci i studenci kierunków humanistycznych i społecznych
• Przedstawiciele instytucji kultury
• Praktycy zainteresowani zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji

Każdy z uczestników może prezentować swoje osiągnięcia w formie:
• Wystąpienia ustnego
• Rozdziału w monografii naukowej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Ogólnopolskiej Społecznej Konferencji Naukowej – Analiza polskiego społeczeństwa.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. Beata Szluz, prof. UR, Zakład Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych, Instytut Nauk Socjologicznych, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski
Tytuł wystąpienia: “Gniazdownicy” – sytuacja młodych osób w Polsce na tle państw europejskich

prof. dr hab. Radosław Markowski, Katedra Studiów Społecznych, Instytut Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Tytuł wystąpienia: Społeczeństwo a polityka: o złożonych zależnościach, uproszczeniach i wiedzy obywateli


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Wczytywanie

IV Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa. Abstrakty

Redakcja:
Monika Iwaniuk
Monika Maciąg
[link]


 
 

Facebook