II Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa
– Analiza polskiego społeczeństwa
Lublin, 24 listopada 2018 r.

Przedłużona rejestracja trwa do 8 listopada 2018 r.

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
• zapraszamy naukowców, doktorantów oraz studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj)
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

➡ śledź nas na Facebooku ⬅

 


Szanowni Państwo!

Zamysłem Konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów społecznych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń. Celem Konferencji jest próba uchwycenia i opisania zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa. Dynamiczny rozwój społeczeństwa powoduje wzajemne przenikanie się wielu dziedzin nauki. Zjawiska globalne wpływają na lokalne życie społeczne i relacje międzyludzkie. Wzrasta świadomość narastających powiązań i zależności, nasilając potrzebę znalezienia sposobów ich zrozumienia, przewidywania i kontrolowania.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich, zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Wydarzenie jest także doskonałą okazją do podjęcia dyskusji nad zmianami społecznymi, jakie obserwujemy we współczesnym świecie, zwróceniem uwagi na aktualne problemy społeczne oraz umożliwienie naukowcom interdyscyplinarnej, naukowej dyskusji. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad następującymi kwestiami:
• media i życie publiczne
• prawo i ekonomia
• polityka społeczna
• psychologia i nauki społeczne
• antropologia i etnografia

Uczestnicy wydarzenia:
• Pracownicy naukowi
• Doktoranci i studenci kierunków humanistycznych i społecznych
• Przedstawiciele instytucji kultury
• Praktycy zainteresowani zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji

Każdy z uczestników może prezentować swoje osiągnięcia w formie:
• Wystąpienia ustnego i/lub
• Posteru i/lub
• Rozdziału w monografii naukowej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Społecznej Konferencji Naukowej – Analiza polskiego społeczeństwa.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą


Dr Dorota Litwin-Lewandowska – Zakład Filozofii i Socjologii Polityki, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Temat wystąpienia: Civil disobedience. Refleksje o obywatelskim nieposłuszeństwie Polaków


Dr hab. prof. nadzw. Grażyna Kwiatkowska – Zakład Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Temat wystąpienia: Indywidualizacja życia młodych – zagrożenia


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizator

 
 

Facebook