Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa jest już przeszłością. W spotkaniu, które miało miejsce 25 listopada 2017 r., uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych z całej Polski. W tak znakomitym gronie mogliśmy wysłuchać licznych wykładów poruszających zagadnienia społecznych problemów polskiego społeczeństwa.

Konferencję uświetnił wykład Gościa Honorowego dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS, pt. „Media a polityka w perspektywie lokalnej”.

 

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. Stanisław Mocek
Instytut Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego
Collegium Civitas
Mjr dr inż. Radosław Bielawski
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS
Wydział Politologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Katarzyna Czubak
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Andrzej Jekaterynczuk
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Łukasz Lewkowicz
Wydział Politologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Grzegorz Skrobotowicz
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Dorota Litwin-Lewandowska
Wydział Politologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


 

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objął:
• Park Psychologii

Facebook