Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS
Katedra Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR
Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Aldona Żurek, prof. UAM
Instytut Socjologii, Wydział Socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Ewa Banaszak
Zakład Socjologii Płci i Rodziny, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
dr Magdalena Barabas
Katedra Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Małgorzata Dziekanowska
Katedra Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Agnieszka Jeran
Instytut Socjologii, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Maciej Kokociński
Instytut Socjologii, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Paweł Kot
Katedra Psychologii Emocji i Motywacji, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Dorota Litwin-Lewandowska
Katedra Teorii i Metodologii, Nauk o Polityce i Administracji, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook