Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Ewa Banaszak
Zakład Socjologii Płci i Rodziny, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Agnieszka Jeran, prof. UAM
Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Radosław Markowski
Katedra Studiów Społecznych, Instytut Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr hab. Beata Szluz, prof. UR
Zakład Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych, Instytut Nauk Socjologicznych, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski
dr Elżbieta Pawlak-Hejno
Katedra Komunikacji Medialnej, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska
Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
Facebook