Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS
Katedra Humanistyki Cyfrowej, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Ewa Banaszak
Zakład Socjologii Płci i Rodziny, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Agnieszka Jeran
Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Maciej Kokociński
Instytut Socjologii, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Kamil Mazurek
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook